Publiceringskostnader | Open access i Sverige

lkfitz's bookmarks 2016-10-05

Summary:

English Translation (Google): Publishing costs

"Författar- eller publiceringsavgifter är en av de snabbast växande intäktskällorna för de vetenskapliga förlagen."

...

"I det här blogginlägget presenteras tre studier som publicerats under 2016. En av dem är gjord av en forskningsfinansiär, en är baserad på uppgifter inrapporterade från lärosäten och fristående forskningsinstitut och en är en sammanställning av uppgifter från både forskningsfinansiärer och lärosäten. Studierna är gjorda i Storbritannien, Tyskland och Österrike, tre EU-länder med delvis olika förutsättningar för open access-publicering."

English Translation (Google): "Authoring or publishing fees is one of the fastest growing sources of revenue for the scientific publishers."

...

"In this blog post presents three studies published in 2016. One of them was made by a research funder, one is based on data reported by universities and independent research and is a compilation of data from both research funding and academic institutions. The studies are made in the UK, Germany and Austria, the three EU countries with partly different conditions for open access publishing."

Link:

http://openaccess.blogg.kb.se/2016/10/04/publiceringskostnader/

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.swedish oa.fees oa.revenue oa.costs oa.gold oa.publishing oa.europe oa.uk oa.funders oa.hybrid oa.economics_of oa.universities oa.publishers oa.austria oa.funding oa.fwf oa.germany oa.dfg oa.case oa.obstacles oa.business_models oa.hei oa.journals

Date tagged:

10/05/2016, 15:37

Date published:

10/05/2016, 11:39