Curs Open Data Ambiental – COAMB

lkfitz's bookmarks 2016-10-08

Summary:

English Translation (Google): Environmental Course Open Data

"Durant les 4 sessions del curs (amb un total de 12 hores lectives) ens endinsarem en els següents continguts, acompanyats per docents experts i apassionats per la innovació digital i l’open data.

· CERCA de dades ambientals obertes i introducció als formats de les dades.

· TRACTAMENT i INTERPRETACIÓ de les dades (verificar-les, georeferenciar-les).

· VISUALITZACIÓ i REPRESENTACIÓ de les dades amb diferents eines (Instamaps i altres).

· CASOS PRÀCTICS i EXEMPLES (experiències i aplicacions de les dades obertes en el sector ambiental)."

English Translation (Google): "Over the course of four sessions (for a total of 12 hours) we will enter the following contents, accompanied by educational experts and passionate about digital innovation and open data.

· SEARCH environmental data open and introduction to data formats. 

· Treatment and interpretation of the data (check them, georeferencing them). 

· Visualization and representation of data with different tools (Instamaps and others). 

· CASES and examples (experiments and applications of open data in the environmental sector)."

Link:

http://www.coamb.cat/curs/open-data-ambiental/

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.catalan oa.data oa.environment oa.formats oa.search oa.tools oa.courses oa.spain oa.data.visualizations

Date tagged:

10/08/2016, 14:02

Date published:

10/08/2016, 10:02