7. Seminarium Open Access w BUŁ | Newsletter Uniwersytetu Łódzkiego

lkfitz's bookmarks 2016-10-19

Summary:

English Translation (Google): 7. Seminar Open Access BUŁ

"Spotkanie ma na celu rozpropagowanie idei OA wśród społeczności akademickiej. Coroczne Seminarium gromadzi wielu zainteresowanych, pozwala na wymianę opinii i spostrzeżeń na temat OA. Przedmiotem dyskusji będą następujące zagadnienia:

– zalecenia MNiSW nt. otwartego dostępu,

– zwiększenie widoczności zasobów repozytoryjnych,

– baza Directory of Open Access Journals,

– projektowanie szkoleń."

English Translation (Google): "The meeting aims to promote the idea of ​​OA in the academic community. Annual Seminar gathers many stakeholders, allows for the exchange of opinions and insights on OA. The subject of discussion will be the following issues:

- Recommendations on Higher Education. Open Access,

- Increasing the visibility of resource repository,

- Base Directory of Open Access Journals,

- Design training."

Link:

http://biuletyn.uni.lodz.pl/archiwa/7359

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.poland oa.u.lodz oa.polish oa.oa_week oa.open_science oa.green oa.discoverability oa.gold oa.indexing oa.publishing oa.events oa.repositories oa.journals

Date tagged:

10/19/2016, 09:59

Date published:

10/19/2016, 05:59