Specialist wetenschappelijke informatie - WUR

lkfitz's bookmarks 2017-04-03

Summary:

English Translation (Google): Specialist scientific information

"De afdeling Collectie- en Informatiemanagement (CIM) van Wageningen University & Research - Library zoekt een  nieuwe collega (0.8 – 1 FTE) om het team Collectiemanagement  te versterken.  

Functie-inhoud

 • Verantwoordelijkheid nemenvoor de kwaliteit van aangeboden informatiebronnen voor onderzoekers en studenten;
 • Keuzes maken over aanschaf én opzeggen van licenties voor pakketten e-journals, e-books, databases en print collecties op basis van kennis van de behoeftes en publicatiegedrag bij de Science Groups, gebruiksstatistieken, aanbod op de markt en gevoel voor prijs/kwaliteit-verhoudingen;
 • Bijdragen aan innovatieve projecten rond bijvoorbeeld e-resource management, Patron Driven Acquisition, Evidence based selection;
 • Onderzoekers adviseren over publicatiestrategieën en over publiceren in Open Access;
 • Opbouwen van een eigen netwerkin de Science Groups van Wageningen University & Research en het actief onderhouden van contacten met onderzoekers;
 • Ondersteunen van onderzoekers en studenten bij het vinden en gebruik maken van wetenschappelijke informatiebronnen en reference management software als Endnote en Mendeley;
 • Geven van cursussen, demo’s en presentaties aan kleine en grote groepen studenten en/of onderzoekers;
 • Het op verzoek van en in overleg met onderzoekers uitvoeren van literatuuronderzoek."

English Translation (Google): The department Collection- and Information Management (CIM) of Wageningen University and Research - Library is looking for a new colleague - to strengthen the Collection Management team (1 FTE 0.8). 

Job content

 • Take responsibility for the quality of information available to researchers and students;
 • Making choices about purchasing and canceling licenses for packages e-journals, e-books, databases and print collections based on knowledge of the needs and publication behavior at the Science Groups, usage statistics, market supply and sense of price / quality ratio ;
 • Contributing to innovative projects such as e-resource management, Patron Driven Acquisition, Evidence-based selection;
 • Researchers advise on publication strategies and publishing in Open Access;
 • Building its own netwerkin Science Groups of Wageningen University and Research and active maintenance of contacts with researchers;
 • Supporting researchers and students find and use scientific information and reference management software like EndNote and Mendeley;
 • Teaching courses, demos and presentations to small and large groups of students and / or researchers;
 • At the request of and in consultation with researchers conducting literature."

Link:

http://www.wur.nl/nl/Werken-bij/Vacatures/Show/Specialist-wetenschappelijke-informatie-1.htm

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.jobs oa.netherlands

Date tagged:

04/03/2017, 14:59

Date published:

04/03/2017, 10:59