Evropský Cloud pro otevřenou vědu čelí nedostatku expertů - Vědavýzkum.cz

lkfitz's bookmarks 2017-08-08

Summary:

English Translation (Google): The European Cloud for Open Science faces a shortage of experts

"Evropská komise chce velký cloud pro otevřenou vědu spustit do roku 2020. Brání tomu ale různé překážky. Nedostatek potřebných odborníků ale i různá míra ochoty vědců přistoupit na nové podmínky publikování."

English Translation (Google): "The European Commission wants to launch the big cloud for open science by 2020, but it hinders various obstacles. The lack of necessary experts, as well as the varying degrees of willingness of scientists to adhere to new publishing conditions."

Link:

https://vedavyzkum.cz/ze-zahranici/ze-zahranici/evropsky-cloud-pro-otevrenou-vedu-celi-nedostatku-expertu

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.cloud oa.eosc oa.open_science oa.czech oa.infrastructure oa.obstacles oa.costs oa.government oa.europe

Date tagged:

08/08/2017, 09:41

Date published:

08/08/2017, 05:41