Open access wetenschappelijke publicaties: te veel spelers buitenspel - Berenschot.nl

lkfitz's bookmarks 2017-09-19

Summary:

English Translation (Google): Open Access Scientific Publications: Too Many Players Outside

"Open access is binnen het domein van de volksgezondheid nog urgenter dan in zijn algemeenheid. Met name als het gaat om toegankelijke en begrijpelijke publicaties voor patiënten en zorgprofessionals staan nog te veel spelers buitenspel. Dat blijkt uit een inventarisatie (pdf, 7.5 MB) van de stand van zaken van open access tot wetenschappelijke publicaties die het ministerie van VWS vorige maand naar de Tweede Kamer stuurde."

English Translation (Google): "Open access is even more urgent than in general, within the domain of public health. Especially when it comes to accessible and comprehensible publications for patients and care professionals, too many players are out of play. This is evidenced by an inventory (pdf, 7.5 MB) of the state of open access to scientific publications sent to the Lower House by the Ministry of Foreign Affairs last month."

Link:

https://www.berenschot.nl/actueel/2017/september/open-access-wetenschappelijke/

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.dutch oa.obstacles oa.recommendations oa.universities oa.government oa.intro oa.hei

Date tagged:

09/19/2017, 13:40

Date published:

09/19/2017, 09:40