8. SEMINARIUM OPEN ACCESS 23-27.10.2017 | Newsletter Uniwersytetu Łódzkiego

lkfitz's bookmarks 2017-09-27

Summary:

English Translation (Google): 8. SEMINAR OPEN ACCESS 23-27.10.2017

"Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 8. Seminarium Open Access organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Open Access 2017. Seminarium odbędzie się w formie warsztatów, podczas których uczestnicy zapoznają się m. in.: z masowym przeszukiwaniem repozytoriów OA z wykorzystaniem języka R, dowiedzą się po co, jak, kiedy i gdzie promować naukę oraz jak śledzić swój dorobek naukowy, wykorzystując otwarte bazy danych."

English Translation (Google): "The Library of the University of Lodz invites for the 8th Open Access Seminar, organized as part of the International Open Access Week 2017. The seminar will take place in the form of workshops where participants will learn about: mass search of OA repositories using R language, what, how, when and where to promote science and how to track your academic achievements using open databases."

Link:

https://biuletyn.uni.lodz.pl/archiwa/9409

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.poland oa.code4oa oa.green oa.polish oa.events oa.oa_week oa.repositories

Date tagged:

09/27/2017, 10:54

Date published:

09/27/2017, 06:54