Pomorska Konferencja Open Science – otwartość w udostępnianiu zasobów wiedzy i promocja dorobku naukowego Gdańsk, 23-24.10.2017 | Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

lkfitz's bookmarks 2017-11-01

Summary:

English Translation (Google): "Pomeranian Open Science Conference - openness in the provision of knowledge and promotion of scientific achievements Gdańsk, 23-24.10.2017"

"Podczas dwudniowego spotkania poruszono wiele ważnych dla środowiska nauki zagadnień, takich jak: polityka Unii Europejskiej i polskich władz wobec OA, korzyści płynące z publikowaniu w OA, polityka wydawców wobec OA, repozytoria – instytucjonalne i „sieroce”, wymagania OA w programie Horyzont 2020, otwarty dostęp do danych badawczych, prawo autorskie i licencja CC, rola bazy SHERPA RoMEO w otwartym udostępnianiu publikacji, czy też znaczenie meta danych dla sprawności poszukiwań."

English Translation (Google): "During the two-day meeting, a number of important environmental issues were discussed, such as the European Union policy and the Polish authorities towards OA, the benefits of publishing in OA, publisher policy towards OA, institutional repositories and orphan, OA requirements in Horizon 2020, open access to research data, copyright and CC licensing, the role of the SHERPA RoMEO database in open access to publications, or the importance of meta data for search efficiency."

Link:

http://mir.gdynia.pl/pomorska-konferencja-open-science-otwartosc-w-udostepnianiu-zasobow-wiedzy-i-promocja-dorobku-naukowego-gdansk-23-24-10-2017/

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.polish oa.poland oa.notes oa.europe oa.benefits oa.ir oa.green oa.orphans oa.data oa.copyright oa.licensing oa.metadata oa.repositories oa.libre oa.events

Date tagged:

11/01/2017, 14:58

Date published:

11/01/2017, 10:58