Stihne EU otevřít přístup k vědě do roku 2020? - Vědavýzkum.cz

lkfitz's bookmarks 2018-03-12

Summary:

English Translation (Google): Will the EU open to science by 2020?

"Zatím to nevypadá, že by se dařilo naplnit ambiciózní cíl otevřené vědy v Evropské unii do roku 2020. Nyní již bývalý šéf generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace Robert-Jan Smits se bude jako speciální vyslanec EU pro open access snažit akcelerovat tento proces. Zvládne EU tak rychlou změnu? A jaké kroky jsou pro ni nezbytné?"

English Translation (Google): "So far, it does not seem to have achieved the ambitious goal of open science in the European Union by 2020. Now the former head of the European Commission's Directorate-General for Research and Innovation, Robert-Jan Smits, will, as the special EU envoy for open access, seek to accelerate this process. Will the EU make such a rapid change? And what steps are necessary for it?"

Link:

https://vedavyzkum.cz/ze-zahranici/ze-zahranici/stihne-eu-otevrit-pristup-k-vede-do-roku-2020

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks
Boston - Sample Hub » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.europe oa.open_science oa.english oa.infrastructure oa.incentives oa.publishing oa.speed oa.growth oa.p&t

Date tagged:

03/12/2018, 16:31

Date published:

03/12/2018, 12:36