Open Data in Science: Challenges and Opportunities for Europe – Knihovna Akademie věd ČR

lkfitz's bookmarks 2018-04-24

Summary:

"Dne 31. ledna 2018 se v Belgii konal celodenní workshop s názvem „Open Data in Science: Challenges and Opportunities for Europe“. Téma otevřených dat se stává čím dál tím více aktuální mimo jiné i v souvislosti s požadavky evropských dotačních programů. Seminář probíhal pod patronací European Members of the International Council for Science, který spadá pod Akademii věd Švýcarska. Na akci se sešlo přibližně 80 účastníků, zastoupeny byly téměř všechny evropské země. Za celý den se vystřídalo kolem 10 přednášejících, kteří reprezentovali různé oblasti (profesoři, zástupci vědeckých organizací, vydavatelé atd.). Seminář byl rozdělen do čtyř sekcí, v každé z nich se téma otevřených dat probíralo z pohledu právě těchto okruhů."

English Translation (Google): "On 31 January 2018, an all-day workshop titled "Open Data in Science: Challenges and Opportunities for Europe" took place in Belgium. The open data theme is becoming more and more current, including in connection with the requirements of European grant programs. The seminar took place under the auspices of the European Members of the International Council for Science, which falls under the Academy of Sciences of Switzerland. Approximately 80 participants met, almost all European countries were represented. Over the course of the day, around 10 lecturers were represented, representing different areas (professors, representatives of scientific organizations, publishers, etc.). The seminar was divided into four sections, in each of which the open data theme was discussed from the point of view of these circuits."

Link:

https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/open-data-in-science/

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.obstacles oa.data oa.europe oa.czech oa.notes oa.belgium oa.open_science oa.repositories.data oa.green oa.funders.public oa.policies.funders oa.policies oa.dmp oa.rdm oa.fair oa.eosc oa.repositories oa.funders oa.events

Date tagged:

04/24/2018, 14:18

Date published:

04/24/2018, 10:18