Portal del Coneixement Obert - La mar de llibres

lkfitz's bookmarks 2018-04-27

Summary:

English Translation (Google): Knowledge Portal Open

"Coincidint amb el Dia del Llibre, posem en funcionament el Portal del Coneixement Obert."

English Translation (Google): "Coinciding with the Book Day, we put into operation the Open Knowledge Portal."

Link:

http://blogs.uji.es/bibliotecauji/portal-del-coneixement-obert/

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.catalan oa.ir oa.green oa.spain oa.universities oa.declarations oa.repositories oa.hei

Date tagged:

04/27/2018, 11:59

Date published:

04/27/2018, 07:59