Informe sobre els recursos educatius en obert – El blog del CSUC

lkfitz's bookmarks 2018-04-30

Summary:

English Translation (Google): Report on Open Educational Resources

"Al Blok de BiD, Gema Santos, de la UOC, signa una ressenya de l’informe “Open educational resources: global report (2017)” que pretén dibuixar l’estat de la qüestió actual dels OER."

English Translation (Google): "UGG's Blok de BiD, Gema Santos, signs a review of the report " Open educational resources: global report (2017) " that aims to draw the state of the current issue of OER."

Link:

http://blog.csuc.cat/?p=13581

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.catalan oa.oer oa.intro oa.reports

Date tagged:

04/30/2018, 10:52

Date published:

04/30/2018, 06:52