Národní workshop OpenAIRE – Knihovna Akademie věd ČR

lkfitz's bookmarks 2018-06-29

Summary:

English Translation (Google): OpenAIRE National Workshop

"V Technologickém centru AV ČR se dne 26. dubna 2018 uskutečnil Národní workshop OpenAIRE, který poskytl přehled o současném stavu projektu, jeho nástrojích a službách na podporu otevřeného sdílení vědeckých informací a seznámil s pravidly pro poskytovatele obsahu. O workshop byl značný zájem a to jak ze strany knihovníků – správců repozitářů, koordinátorů projektů, poskytovatelů grantů, tak i samotných vědců."

English Translation (Google): "At the Technology Center of the Academy of Sciences of the Czech Republic, the OpenAIRE National Workshop was held on April 26, 2018, which provided an overview of the current state of the project, its tools and services to support the open sharing of scientific information and familiar with the rules for content providers. The workshop was of great interest, both by librarians - repository administrators, project coordinators, grant providers, and scientists themselves."

Link:

https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/narodni-workshop-openaire/

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.czech oa.openaire oa.notes oa.czech_republic oa.dois oa.metadata oa.europe oa.implementation oa.funders.public oa.policies.funders.public oa.policies.funders oa.policies oa.eosc oa.data oa.funders oa.events

Date tagged:

06/29/2018, 11:45

Date published:

06/29/2018, 07:45