Opetusaineistojen avoimuuden edistäminen osana avointa TKI -toimintaa Lahden ammattikorkeakoulussa

lkfitz's bookmarks 2018-03-06

Summary:

English Translation (Google): Promote the openness of teaching materials as part of open RDI activities at Lahti University of Applied Sciences

"Avoimen tutkimus-, kehittämis –ja innovaatiotoiminnan visio Lahden ammattikorkeakoulussa vuodelle 2018 on ”Tutkimuksen ja opetuksen avoimuudella merkittäviä löytöjä ja luovia oivalluksia”. Tutkimuksen ja opetuksen avoimuus on edistynyt viime vuosina suurin harppauksin. Mitä avoimilla opetusaineistoilla tarkoitetaan ja miten avoimuutta voidaan käytännössä edistää?"

English Translation (Google): "The vision of open research, development and innovation at Lahti University of Applied Sciences for 2018 is "Avoidance of research and teaching with significant discoveries and creative insights". Transparency in research and teaching has progressed in recent years with the biggest leaps. What is meant by open teaching materials and how can transparency be promoted in practice?"

Link:

http://www.lamkpub.fi/2018/03/05/opetusaineistojen-avoimuuden-edistaminen-osana-avointa-tki-toimintaa-lahden-ammattikorkeakoulussa/

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.finland oa.universities oa.lahti.u oa.finnish oa.oer oa.moocs oa.hei oa.courseware

Date tagged:

03/06/2018, 16:18

Date published:

03/06/2018, 11:18