Tutkimusaineistojen pitkäaikaistallennus (TPAS), Fairdata, onko jotain muuttunut? – pulpfaction

lkfitz's bookmarks 2018-04-24

Summary:

English Translation (Google): Long-term Recording of Research Materials (TPAS), Fairdata, Has Something Changed?

"Rahoitushakemusten aineistojenhallintasuunnitelmissa (Data Management Plan) kysytään aineistojen jakamisesta ja pitkäaikaistallennuksesta (Data sharing and long-term preservation). Mitä tulemme luvanneeksi, kun kirjoitamme suunnitelmiin, että tutkimusaineistomme tallennetaan CSC:n IDA-tallennuspalveluun ja että IDA on kansallisen pitkäaikaistallennuksen, TPAS, piirissä?"

English Translation (Google): "Funding applications in the Data Management Plan are asked for data sharing and long-term preservation. What will we be promised when writing to our plans that our research material is stored in CSC's IDA storage service and that IDA is in the national long-term recording TPAS?"

Link:

https://pulpfaction.wordpress.com/2018/04/23/tutkimusaineistojen-pitkaaikaistallennus-tpas-fairdata-onko-jotain-muuttunut/

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.finnish oa.dmp oa.rdm oa.fair oa.data oa.preservation oa.eosc oa.metadata oa.policies.funders oa.policies oa.funders

Date tagged:

04/24/2018, 14:23

Date published:

04/24/2018, 10:23