Phần mềm tự do nguồn mở cho Việt Nam: Truy cập mở trong nhân văn

lkfitz's bookmarks 2018-07-10

Summary:

English Translation (Google): Open access in humanities

"Sự kiện truy cập mở trong nhân văn (và các khoa học xã hội) đã diễn ra vào ngày 22/05/2018 ở Ljubljana, Slovenia, và đã nhằm vào các nhà nghiên cứu Slovenia trong các khoa học xã hội và nhân văn cũng như các ban biên tập các tạp chí Slovenia được rà soát lại ngang hàng từ các lĩnh vực khoa học đó. Hơn 80 người tham gia đã nghe các bài trình bày về siêu tạp chí (megajournal) nhân văn được hợp tác cấp vốn, về hạ tầng cho truyền thông hàn lâm mở trong các khoa học xã hội và nhân văn, về dữ liệu và tính mở trong nghệ thuật và nhân văn cũng như về hạ tầng điện tử ngôn ngữ. Các thực hành tốt của Slovenia đã được trình bày, như, các tạp chí mở về nhân văn và xuất bản các chuyên khảo mở và lưu trữ dữ liệu các khoa học xã hội của Slovenia. Thảo luận nhóm đã diễn ra để trao đổi các ý kiến về các thách thức triển khai truy cập mở ở Slovenia."

English Translation (Google): "The open access event in the humanities (and social sciences) took place on 22 May, 1818 in Ljubljana, Slovenia, and targeted at the Slovenian researchers in the social sciences and humanities. as the editors of the Slovenian magazines are peer reviewed from that field of science. More than 80 participants have heard lectures on humanities' megajournal being co-funded, on the open media infrastructure in the social sciences and humanities, on data and computing. Open in the arts and humanities as well as the electronic language infrastructure. The good practices of Slovenia have been presented, such as, the open-access humanities and published open monographs and data archives of the social sciences of Slovenia. Group discussions took place to exchange ideas on the challenges of implementing open access in Slovenia."

Link:

http://vnfoss.blogspot.com/2018/07/truy-cap-mo-trong-nhan-van.html

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.vietnamese oa.humanities oa.notes oa.slovenia oa.infrastructure oa.books oa.open_library_humanities oa.gold oa.business_models oa.consortia oa.operas oa.policies oa.implementation oa.europe oa.data oa.ssh oa.journals oa.events

Date tagged:

07/10/2018, 15:54

Date published:

07/10/2018, 11:54