Open Access ja Euroopan teologiset kirjastot | HULib News

lterrat's bookmarks 2016-11-20

Summary:

"Open Access and the European theological libraries"

"Teologia ei ole kuulunut edistyksellisimpiin aloihin avoimessa tieteellisessä tieteellisessä julkaisemisessa. Tyypillistä suurelle osalle osaa muistakin humanistisista aloista. Olikin tärkeää saada hyvä joukko Euroopan teologisten kirjastojen edustajia kootuksi aiheen äärelle BETH:n (Bibliothèques Européennes de Théologie) 45. vuosikokouksessa, joka järjestettiin Helsingissä 3.-7.9.2016."

From Google Translate: "Theology has not been part of the most advanced scientific fields open scientific publishing. It is typical for other parts of the humanities fields a large part. It was important to get a good number of representatives of the European theological libraries assembled topic äärelle BETH's ( Bibliothèques Européennes de Theologie ) 45. at the annual meeting, which was held in Helsinki on 3-09.07.2016."

Link:

http://blogs.helsinki.fi/librarynews/2016/11/17/open-access-ja-euroopan-teologiset-kirjastot/

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lterrat's bookmarks

Tags:

oa.new oa.europe oa.finnish oa.libraries oa.humanities oa.libass oa.policies oa.implementation oa.obstacles oa.religion oa.ssh

Date tagged:

11/20/2016, 21:13

Date published:

11/20/2016, 16:13