TIETEELLISTEN JULKAISUJEN HINTA EI SAA KARATA KÄSISTÄ

lterrat's bookmarks 2016-11-25

Summary:

"PRICE OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS NOT get out of hand"

"Suuret kansainväliset tiedekustantajat nauttivat huomattavan suurista voittomarginaaleista. Niiden liiketoiminta rakentuu pitkälti tutkijoiden vapaaehtoistoiminnan varaan. Tiedeyhteisö tuottaa tutkimuksen useimmiten julkisesti rahoitettuina, toimittaa syntyvät julkaisut oman työnsä ohessa ja ostaa ne sitten takaisin itselleen. Kustantajat ovat korottaneet julkaisujen hintoja vuosi vuodelta merkittävästi, vaikka digitalisoituvassa maailmassa suunnan tulisi olla päinvastainen. Vuonna 2015 tutkimusorganisaatiomme maksoivat tilausmaksuja yhteensä 27 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden hintalappu näyttää jälleen korkeammalta. Korotukset ovat erityisen ongelmallisia nyt, kun rahoitusleikkaukset kaventavat tieteen toimintamahdollisuuksia. Parhaillaan käynnissä olevissa sopimusneuvotteluissa suomalaiset tiedekirjastot vaativat hintojen kohtuullistamista ja julkaisujen avoimuuden lisäämistä. Me allekirjoittaneet tuemme näitä tavoitteita. Olemme valmiita vetäytymään vertaisarvointi- ja toimitustehtävistä neuvottelujen osapuolina olevien kustantajien julkaisusarjoista, mikäli Suomen neuvottelijoiden tavoitteet eivät täyty."

From Google Translate: "Major international scientific publishers enjoy high profit margins considerably. Their business is largely dependent on voluntary activities of researchers. The scientific community to produce a study of public funding, in most cases, deliver publications are created along with their own work, and then buy them back himself. Manufacturers have raised prices of publications from year to year significantly, even in an increasingly digital world, the direction should be reversed. In 2015, the research organization paid the subscription fees for a total of EUR 27 million. Future price tag seems once again higher. The increases are particularly problematic at a time when financial cuts reduce the scope of scientific activity opportunities.the ongoing contract negotiations Finnish scientific libraries require moderating prices and increased transparency of publications. We the undersigned support these objectives. We are prepared to withdraw from the vertaisarvointi- and duties of the parties to the negotiations, publishers, publication series, if the Finnish negotiators goals are not met."

Link:

http://tiedonhinta.fi/fi/kannanotto/

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lterrat's bookmarks

Tags:

oa.new oa.finnland oa.finnish oa.open_science oa.publishing oa.prices oa.policies oa.obstacles oa.economics_of oa.libraries oa.business_models oa.pledges oa.publishers oa.principles

Date tagged:

11/25/2016, 18:53

Date published:

11/25/2016, 13:53