Σεμινάριο για νέους ερευνητές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών για την Ανοικτή Επιστήμη και τη διαχείριση ερευνητικών δεδομένων | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ

pontika.nancy@gmail.com's bookmarks 2018-07-04

Summary:

Social Sciences and Humanities seminar on Open Science and Research Data Management. 

Link:

http://www.ekt.gr/el/events/program/21980

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » pontika.nancy@gmail.com's bookmarks

Tags:

oa.new oa.openaire oa.data oa.greek oa.humanities oa.video oa.open_science oa.events oa.ssh

Date tagged:

07/04/2018, 12:14

Date published:

07/04/2018, 08:14