Introducció al open data: accés a les dades obertes, visualització i possibilitats dús

lkfitz's bookmarks 2016-07-05

Summary:

English Translation (Google): Introduction to open data: open access to data, visualization of use and possibilities

"En aquest curs coneixerem què són les dades obertes (open data), com i on es publiquen, com accedir-hi i el requisits legals. Veurem exemples de lús que sen pot fer en la teva organització o empresa, com treballar-les de forma productiva i possibles models de negoci que van sorgint a mesura que hi ha més fonts dopen data disponibles."

English Translation (Google): In this course you will know they are open data (open data), how and where to publish, how to access them and the legal requirements. We will see examples of the use that can be sen in your organization or company, as the work productively and possible business models that are emerging as sources dopen there is more data available.

Link:

http://w144.bcn.cat/cibernarium/cat/activitats/editActivitat-ws/introduccio-al-open-data-acces-a-les-dades-obertes-visualitzacio-i-possibilitats-dus.do?id=771746

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.data oa.benefits oa.best_practices oa.tools oa.catalan oa.visualizations oa.events

Date tagged:

07/05/2016, 12:09

Date published:

07/05/2016, 08:09