Forskningsanalyser og Open Science Bibliometri - job-i-staten.dk

lkfitz's bookmarks 2016-09-01

Summary:

English Translation (Google): Research Analysis and Open Science Bibliometri

"DTU søger 2 medarbejdere til systematiske analyser af forskningens samarbejdsmønstre, output, tilgængelighed og impact. Stillingerne hører til Kontoret for Bibliometri & Data Management, der indgår i Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling.

Den ene stilling har primær fokus på DTU's forskningsaktiviteter og -resultater, mens den anden har primær fokus på Open Science aspekter af Danmarks samlede forskning. Begge stillinger baserer sig i høj grad på bibliometriske data og kvantitative metoder med udstrakt anvendelse af IT. Begge stiller store krav såvel til analytisk præcision og integritet som evnen til at hæve sig over detaljer og formidle essensen af komplekse sammenhænge."

English Translation (Google): "DTU looking for 2 people to the systematic analysis of research collaboration patterns, output, accessibility and impact. The positions belong to the Office for Bibliometri & Data Management, which is part of the Department of Innovation and Development of the sector. 

One position has a primary focus on DTU's research activities and results, while the other has a primary focus on Open Science aspects of Denmark's total research. Both positions are based largely on bibliometric data and quantitative methods with extensive use of IT. Both make great demands both for analytical accuracy and integrity as the ability to rise above the details and convey the essence of complex situations."

Link:

https://www.job-i-staten.dk/resultat/forskningsanalyser-og-open-science-bibliometri-lja-34364106.aspx?backUrl=aHR0cDovL3d3dy5qb2ItaS1z&index=2&jobId=LJA-34364106&list=SimpleSearchResultsJobsIds_SameCompanyAds&querydesc=SimpleSearchQuery_SameCompanyAds

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.jobs oa.denmark oa.danish

Date tagged:

09/01/2016, 10:11

Date published:

09/01/2016, 06:14