El CSUC posa en marxa una nova àrea d’activitat de suport a la Ciència Oberta

lkfitz's bookmarks 2017-03-02

Summary:

English Translation (Google): The CSUCA Launched a New Area of Activity to Support the Open Science

"Des de l’1 de març el CSUC amplia de cinc a sis les seves àrees d’activitat. A les de TIC, Biblioteques, Informació i Documentació, Compres Conjuntes, Organització, i Administració i Finances n’afegeix una de destinada a potenciar el suport al que es coneix com a Ciència Oberta (Open Science, OS) que identifica el conjunt de pràctiques de la ciència, la recerca i la innovació que se’n deriva. L’OS fa un ús intens de la tecnologia digital per facilitar l’accés i la transparència quant als actors, al finançament, a les dades de recerca, als mètodes, als resultats, a les publicacions i a l’avaluació."

English Translation (Google): "From 1 March, the five to six CSUCA expands its areas of activity. In ICT, Library, Information and Documentation, JP, Organization, and Administration and Finance to add one aimed at boosting support for what is known as the Open Science ( Open Science, OS) that identifies the set of practices science, research and innovation derived. The OS makes extensive use of digital technology to provide access and transparency regarding the actors, funding to research data, methods, results, publications and evaluation."

Link:

http://blog.csuc.cat/?p=9579

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.open_science oa.catalan oa.universities oa.ir oa.green oa.digital_humanities oa.repositories oa.hei

Date tagged:

03/02/2017, 17:23

Date published:

03/02/2017, 12:23