Ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα του διεθνούς συνεδρίου του ΕΚΤ για την Ανοικτή Επιστημονική Επικοινωνία | Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ

lkfitz's bookmarks 2018-07-10

Summary:

English Translation (Google): "The conclusions of the international ESF conference on Open Scientific Communication are of interest"

"Το συνέδριο που διοργάνωσε το ΕΚΤ σε συνεργασία με το δίκτυο OPERAS, απευθυνόταν στους φορείς που προωθούν την Ανοικτή Επιστημονική Επικοινωνία, με στόχο την ανάδειξη της Ανοικτής Επιστήμης, δίνοντας έμφαση στους τομείς Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών."

English Translation (Google): "The conference, organized by the ESF in cooperation with the OPERAS network, was addressed to the organizations promoting Open Scientific Communication aiming at the emergence of Open Science, with emphasis on Humanities and Social Sciences."

Link:

http://www.ekt.gr/el/news/21975

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.notes oa.greek oa.open_science oa.humanities oa.greece oa.europe oa.funding oa.disciplines oa.scholcomm oa.sustainability oa.crowd oa.business_models oa.gold oa.infrastructure oa.ssh oa.journals oa.events oa.economics_of

Date tagged:

07/10/2018, 12:30

Date published:

07/10/2018, 08:30