Historické záznamy o počasí mají být zdarma veřejné, nařídil soud. ČHMÚ se bojí, že přijde o peníze | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

acavaminombre's bookmarks 2018-07-04

Summary:

"Historical weather records are to be free public, ordered a court. The CHMI is afraid that it will lose money iROZHLAS - reliable messages"

Google Translation: "It is only on the basis of detailed environmental information that the public is able to recognize its state, to be aware of it at the time of its transformation, to take responsibility for its quality and to make qualified decisions for its protection ", wrote judges from the 5th Senate of the Municipal Court in Prague. for weather records, the state can not charge citizens."

"Pouze na základě podrobných informací o životním prostředí je veřejnost schopna poznat jeho stav, uvědomovat si v čase jeho proměny, přijmout odpovědnost za jeho kvalitu a činit kvalifikovaná rozhodnutí k jeho ochraně,“ napsali soudci z 5. senátu Městského soudu v Praze s tím, že za záznamy o počasí stát nemůže občanům účtovat poplatky."

Link:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/chmu-soud-pocasi-zaznamy_1807030700_cib

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » acavaminombre's bookmarks

Tags:

oa.new oa.europe oa.czech_republic oa.czech oa.psi oa.protection oa.funding oa.data

Date tagged:

07/04/2018, 02:06

Date published:

07/03/2018, 22:06