Mer biblioteksdata på Wikidata – Wikimedia Sverige

scann's bookmarks 2018-08-24

Summary:

English Translation (Google): More library data on Wikidata

"Sen Wikidata startade har det fyllts på med ungefär 50 000 000 objekt (Q-nummer, till exempel Q953058, Kungliga biblioteket), över 5 500 properties (P-nummer, till exempel P5587, Libris-URI) och av senaste tillskottet lexem finns det nu drygt 10 000 uppslag (L-nummer, se L730, kattunge – det första skapade svenska lexemet). Av allt som Wikidata kan fyllas på med och rymma innan det börjar närma sig komplett fattas det dock enorma mängder, och därför är vi glada över att i samarbete med Kungliga biblioteket genomföra ett projekt där vi ska modellera och matcha in kopplingar till och data från de databaser som redan finns och utvecklas. Projektet sammanfaller med att KB – som världens första nationalbibliotek – övergår till länkade data i sin riksomfattande katalog Libris. Det betyder att informationen om de verk och författare som finns representerade på Sveriges många bibliotek blir lättare att återanvända av externa tjänster, vilket möjliggör både vårt projekt och förhoppningsvis många spännande initiativ i framtiden."

English Translation (Google): "Since Wikidata started, it has been filled with about 50,000,000 items (Q number, such as Q953058, Royal Library ), over 5,500 properties (P-number, such as P5587, Libris-URI ) and the latest addition lexem now over 10,000 spreads (L number, see L730, kitten - the first created Swedish lexemet). All in all, Wikidata can be filled with and accommodate before it comes to completion, but it takes enormous amounts, and we are therefore pleased to, in collaboration with the Royal Library, carry out a project in which we will model and match links to and data from the databases already existing and developed. The project coincides with the fact that KB - as the world's first national library - switches to linked datain its national catalog Libris. This means that information about the works and writers that are represented in Sweden's many libraries will be easier to reuse with external services, enabling both our project and hopefully many exciting initiatives in the future."

Link:

https://wikimediasverige.wordpress.com/2018/08/24/mer-biblioteksdata-pa-wikidata/

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » scann's bookmarks
Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.libraries oa.data oa.lod oa.swedish oa.glam oa.lodlam oa.new oa.wikidata oa.metadata

Date tagged:

08/24/2018, 12:45

Date published:

08/24/2018, 07:34