Nieuwe haalbaarheidsstudies vormen basis voor nieuw meerjarenplan open access; deel uw ideeën voor 100% open access

TomMosterd's bookmarks 2021-03-01

Summary:

Nieuwe haalbaarheidsstudies vormen basis voor nieuw meerjarenplan open access; deel uw ideeën voor 100% open access

Het Nederlandse Open Access beleid is erg succesvol. Nederland heeft een koploperspositie verworven, onder meer door de verwachting dat vanaf 2020, ongeveer 75% van de peer-reviewed artikelen van Nederlandse auteurs, open access beschikbaar is. Haalbaarheidsstudies laten zien dat een andere inzet van geld en samenwerkingen nodig zijn voor het realiseren van de 100% open access ambitie. Deel uw ideeën voor 100% open access en geef uw reactie op de haalbaarheidsstudies.

De landelijke ambitie is 100% Open Access. Universiteiten, hogescholen, academische ziekhuizen, medische organisaties, TO2 instituten en de Rijkskennisinstellingen hebben daar de afgelopen jaren hard aan gewerkt. De afgelopen maanden zijn studies uitgevoerd naar de vraag hoe Nederland op een duurzame manier de laatste stappen kan zetten naar 100% Open Access. Ten eerste heeft Pleiade Management & Consultancy in samenwerking met Research Consulting een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, met onderscheid tussen Open Access van onderzoeksartikelen en van academische boeken. Daarnaast heeft Pleiade een studie uitgevoerd naar alternatieve publicatieplatformen die zowel het open access als het open science beleid kunnen versterken. 

Link:

https://vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/721-nieuwe-haalbaarheidsstudies-vormen-basis-voor-nieuw-meerjarenplan-open-access-deel-uw-ideeen-voor-100-open-access.html

Updated:

03/01/2021, 04:46

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » TomMosterd's bookmarks

Tags:

oa.new oa.scholcomm oa.policies oa.libraries oa.netherlands oa.dutch oa.progress

Date tagged:

03/01/2021, 09:46

Date published:

02/26/2021, 04:46