Research methodology workshop may 2012

abernard102@gmail.com 2012-06-06

Summary:

"Use the link above to access the presentation posted to slideshare by Sarika Sawant, Ph.D. on May 25, 2012. The presentation was made at the Research Methodology Workshop, organized by the SHPT School of Library Science, SNDT Women’s University." Posted by abernard to oa.gimp oa.oajse oa.dropbox oa.doab oa.doar oa.repositories.disciplinary oa.budgets oa.roar oa.zotero oa.floss oa.declarations oa.boai oa.definitions oa.south oa.benefits oa.business_models oa.mendeley oa.medknow oa.etds oa.gratis oa.bmc oa.prices oa.repositories oa.publishers oa.fees oa.libraries oa.licensing oa.search oa.hybrid oa.copyright oa.cc oa.ir oa.green oa.india oa.gold oa.doaj oa.new oa.journals oa.presentation oa.event oa.niscair_online on Wed Jun 06 2012

Link:

http://www.slideshare.net/sarika111/research-methodology-workshop-may-2012

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » abernard102@gmail.com

Tags:

oa.new oa.gold oa.business_models oa.publishers oa.licensing oa.green oa.copyright oa.india oa.libraries oa.cc oa.ir oa.declarations oa.search oa.repositories.disciplinary oa.boai oa.prices oa.hybrid oa.fees oa.floss oa.bmc oa.gratis oa.doaj oa.etds oa.benefits oa.budgets oa.doab oa.definitions oa.roar oa.zotero oa.mendeley niscair_online oa.medknow oa.oajse oa.dropbox oa.gimp oa.niscair_online oa.events oa.presentations oa.libre oa.journals oa.repositories oa.south oa.opendoar

Date tagged:

06/06/2012, 11:23

Date published:

06/06/2012, 07:23