Tietoarkistoblogi: Mistä apua aineistonhallintaan?

lkfitz's bookmarks 2017-01-18

Summary:

English Translation (Google): Where to get help in data management?

"Pyrkimyksenä on noudattaa Euroopan komission Horizon 2020 -ohjelman Open Research Data -linjauksia, joissa painottuu FAIR-periaate. Sen mukaisesti Horizon 2020 -rahoituksen saajien tulee saattaa tutkimusaineistonsa löydettäväksi (findable), saavutettavaksi (accessible), yhteentoimivaksi (interoperable) ja uudelleen käytettäväksi (reusable). Ohjelman tavoite onkin, että tutkijat avaisivat tutkimusaineistonsa vuodesta 2017 eteenpäin oletusarvoisesti."

English Translation (Google): “The aim is to comply with the aligning of the European Commission's Horizon 2020 program, the Open Data Research, which focuses on the principle of FAIR. Accordingly, recipients of the Horizon 2020 funding will be placed on research to discover their material (findable), achievable (accessible), interoperable (interoperable), and re-use (reusable). Objective of the program is that researchers would open up research material from 2017 onwards by default.”

Link:

http://tietoarkistoblogi.blogspot.com/2017/01/mista-apua-aineistonhallintaan.html

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.finnish oa.funders oa.dmp oa.repositories.data oa.europe oa.infrastructure oa.ssh oa.green oa.fair oa.data oa.principles oa.rdm oa.repositories

Date tagged:

01/18/2017, 17:41

Date published:

01/18/2017, 12:41