Publiseringssystem i trøbbel | På Høyden

lkfitz's bookmarks 2018-08-31

Summary:

English Translation (Google): Release system in trouble

"Åpen publisering, eller open access som det ofte kalles med den engelske benevnelsen, kan også bidra til overpublisering i akademia. Målene til EU om at all offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig innen 2020 er  viktig politikk. Men det ligger en fare her: Åpen publisering vrir betalingen i den akademiske forlagsbransjen fra leserne til forfatterne. De som leser vitenskapelige tidsskrifter er interessert i streng kvalitetskontroll og færre artikler, mens forfatterne ønsker å få ut det de har skrevet, og helst innen en rimelig tid. Åpen publisering går ofte sammen med heldigitalisering av tidsskriftene – og når det blir nesten gratis å øke antall publiserte sider, kan selv relativt seriøse tidsskrift falle for fristelsen til å øke betydelig hvor mange artikler et tidsskrift kan publisere på et år."

English Translation (Google): "Open publication, or open access, which is often referred to as the English term, may also contribute to overpublication in academia. The objectives of the EU that all publicly funded research should be openly available by 2020 is important policy. But there is a danger here: Open publication reverses the payment in the academic publishing industry from readers to authors. Those who read scientific journals are interested in strict quality control and fewer articles, while authors want to get out what they've written, and preferably within a reasonable time. Open publication often goes with the fortification of the journals - and when it's almost free to increase the number of published pages, even relatively serious journals can fall for the temptation to significantly increase the number of articles a magazine can publish in a year."

Link:

http://pahoyden.no/debatt/2018/08/publiseringssystem-i-trobbel

From feeds:

Open Access Tracking Project (OATP) » lkfitz's bookmarks

Tags:

oa.new oa.norwegian oa.publishing oa.predatory oa.norway oa.hei oa.quality oa.negative oa.gold oa.monopoly oa.publishers oa.prices oa.europe oa.negotiations oa.elsevier oa.journals

Date tagged:

08/31/2018, 12:30

Date published:

08/31/2018, 08:30