სილაგავა: ფქვილზე საიმპორტო გადასახადის დაწესება ქართველ ფერმერებს დაეხმარება

sputnik - Trending on BuzzSumo 2023-05-30

Summary:

სილაგავა: ფქვილზე საიმპორტო გადასახადის დაწესება ქართველ ფერმერებს დაეხმარება sputnik-georgia.com

Link:

https://sputnik-georgia.com/20230529/--------278117015.html

From feeds:

Trending pro-Kremlin headlines » Sputnik

Tags:

Authors:

Sputnik საქართველო

Date tagged:

05/30/2023, 14:17

Date published:

05/29/2023, 15:43