პირველად ცხრა თვის განმავლობაში: ეროვნულმა ბანკმა აუქციონზე დოლარი გაყიდა

sputnik - Trending on BuzzSumo 2023-06-02

Summary:

პირველად ცხრა თვის განმავლობაში: ეროვნულმა ბანკმა აუქციონზე დოლარი გაყიდა sputnik-georgia.com

Link:

https://sputnik-georgia.com/20230602/erovnulma-bankma-auqcionze-dolari-gayida-278231776.html

From feeds:

Trending pro-Kremlin headlines » Sputnik

Tags:

Authors:

Sputnik საქართველო

Date tagged:

06/02/2023, 12:51

Date published:

06/02/2023, 12:43