დადგინდა 8 ჩვევა, რომლებიც სიცოცხლეს 20 წლით ახანგრძლივებს: მეცნიერული კვლევა

sputnik - Trending on BuzzSumo 2023-08-02

Summary:

დადგინდა 8 ჩვევა, რომლებიც სიცოცხლეს 20 წლით ახანგრძლივებს: მეცნიერული კვლევა sputnik-georgia.com

Link:

https://sputnik-georgia.com/20230802/8-cveva-romlebic-sicocxles-20-wlit-axangrzlivebs-280776299.html

From feeds:

Trending pro-Kremlin headlines » Sputnik

Tags:

Authors:

Sputnik საქართველო

Date tagged:

08/02/2023, 12:50

Date published:

08/02/2023, 12:42