ღარიბაშვილი: კარგი გეგმა გვაქვს „შუა დერეფნის“განვითარებისთვის

sputnik - Trending on BuzzSumo 2023-08-02

Summary:

ღარიბაშვილი: კარგი გეგმა გვაქვს „შუა დერეფნის“განვითარებისთვის sputnik-georgia.com

Link:

https://sputnik-georgia.com/20230802/raribasvili-kargi-gegma-sua-derefnis-ganvitarebistvis-280787280.html

From feeds:

Trending pro-Kremlin headlines » Sputnik

Tags:

Authors:

Sputnik საქართველო

Date tagged:

08/02/2023, 13:19

Date published:

08/02/2023, 13:12