ტრაგედია შოვში - აზერბაიჯანმა საქართველოს დახმარება შესთავაზა

sputnik - Trending on BuzzSumo 2023-08-05

Summary:

ტრაგედია შოვში - აზერბაიჯანმა საქართველოს დახმარება შესთავაზა sputnik-georgia.com

Link:

https://sputnik-georgia.com/20230804/--------280934726.html

From feeds:

Trending pro-Kremlin headlines » Sputnik

Tags:

Authors:

Sputnik საქართველო

Date tagged:

08/05/2023, 09:33

Date published:

08/04/2023, 10:52