შოვში, სტიქიის ზონაში სამედიცინო პუნქტები გაიხსნა - ჯანდაცვის მინისტრი

sputnik - Trending on BuzzSumo 2023-08-05

Summary:

შოვში, სტიქიის ზონაში სამედიცინო პუნქტები გაიხსნა - ჯანდაცვის მინისტრი sputnik-georgia.com

Link:

https://sputnik-georgia.com/20230804/sovsi-stiqiis-zonasi-samedicino-punqtebi-gaixsna-jandacvis-ministri-280936881.html

From feeds:

Trending pro-Kremlin headlines » Sputnik

Tags:

Authors:

Sputnik საქართველო

Date tagged:

08/05/2023, 09:33

Date published:

08/04/2023, 11:42