რაჭაში მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა

sputnik - Trending on BuzzSumo 2023-08-05

Summary:

რაჭაში მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდა sputnik-georgia.com

Link:

https://sputnik-georgia.com/20230805/rawasi-mewyeris-camowolis-sedegad-darupulta-ricxvi-gaizarda-280957969.html

From feeds:

Trending pro-Kremlin headlines » Sputnik

Tags:

Authors:

Sputnik საქართველო

Date tagged:

08/05/2023, 10:14

Date published:

08/05/2023, 09:42