ქართული კომპანიების ფასიანი ქაღალდები ლონდონის ბირჟაზე: ერთი კვირის ვაჭრობის შედეგები

sputnik - Trending on BuzzSumo 2023-09-19

Summary:

ქართული კომპანიების ფასიანი ქაღალდები ლონდონის ბირჟაზე: ერთი კვირის ვაჭრობის შედეგები sputnik-georgia.com

Link:

https://sputnik-georgia.com/20230919/qartuli-kompaniebis-fasiani-qaraldebi-londonis-birjaze-282401479.html

From feeds:

Trending pro-Kremlin headlines » Sputnik

Tags:

Authors:

Sputnik საქართველო

Date tagged:

09/19/2023, 03:58

Date published:

09/19/2023, 02:33