საქართველოს ნაკრები ესპანეთთან დამარცხდა

sputnik - Trending on BuzzSumo 2023-11-20

Summary:

საქართველოს ნაკრები ესპანეთთან დამარცხდა sputnik-georgia.com

Link:

https://sputnik-georgia.com/20231120/saqartvelos-nakrebi-espanettan-damarcxda-284345420.html

From feeds:

Trending pro-Kremlin headlines » Sputnik

Tags:

Authors:

Sputnik საქართველო

Date tagged:

11/20/2023, 22:47

Date published:

11/20/2023, 01:05