ეკოაქტივისტების აქცია თბილისში: აქციის მონაწილეებს კიდევ ერთი მოთხოვნა აქვთ

sputnik - Trending on BuzzSumo 2023-11-20

Summary:

ეკოაქტივისტების აქცია თბილისში: აქციის მონაწილეებს კიდევ ერთი მოთხოვნა აქვთ sputnik-georgia.com

Link:

https://sputnik-georgia.com/20231120/ekoaqtivistebis-aqcia-tbilissi-rawis-tyeebis-dasacavad-284356004.html

From feeds:

Trending pro-Kremlin headlines » Sputnik

Tags:

Authors:

Sputnik საქართველო

Date tagged:

11/20/2023, 22:48

Date published:

11/20/2023, 07:23